LINKS

A.U.TH. Music Department

Acte Vide

Giannis Kotsonis (Sister Overdrive)

Syros Sound Meetings

Syros Institute

Knot Gallery

6daEXIt improvisation ensemble

Kill Your Metonymies

Alexis Porfiriadis

Angelos kyriou

Yorgia Karidi

Ilan Manouach

Christos Chondropoulos

moremars team

Kostis Kilymis

Themelis Glynatsis

Ap’strophe (Ferran Fages + Dimitra Lazaridou-Chatzigoga)

Notes / Permalink